směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

Podporují nás:


Město Bojkovice


O akcích Klubu Maják se dozvíte také na vlnách Českého rozhlasu Zlín, který je jeho hlavním mediálním partnerem.


Nadace Synot

Jiří Pavlica a HRADIŠŤAN

sobota 26.3.2011

Koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu, jak se dalo očekávat, všechny přítomné nadchl. Bezprostřednost a profesionalita jejich projevu nezanechala nikoho v sále bez hlubokého osobního prožitku.

Soubor předvedl osvědčené skladby z dřívější Pavlicovy tvorby, ale také nakousl závažnější témata z novějšího repertoáru a skončil u lidové tématiky. Nádherné melodie, rytmika a perfektní pěvecké i instrumentální provedení byly prokládány Pavlicovými humornými skeči a komentáři, zaznělo však i inspirativní moudro. To vše způsobilo, že jsme se již nyní začali těšit na další setkání s charizmatickou osobností a ojedinělým hudebním tělesem - v příštím roce! Jiří Pavlica několikrát vyzdvihl kvalitu sálu i účelnost rekonstrukce celé budovy ZUŠ, z čehož plyne, že k Bojkovicím získal sympatie ... snad se sem tedy bude vracet rád.