směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

Podporují nás:


Město Bojkovice


O akcích Klubu Maják se dozvíte také na vlnách Českého rozhlasu Zlín, který je jeho hlavním mediálním partnerem.


Nadace Synot

Organizace dobrovolníků pro kulturu - Spolek Maják Bojkovice

Cílem spolku Maják Bojkovice je rozvoj kulturních aktivit a kulturního života v Bojkovicích a okolí – k tomu účelu si od ZUŠ Bojkovice pronajímá nově vzniklý multifunkční prostor nazývaný Klub MAJÁK.

Měl by tedy přitahovat pozornost všech, kterým kultura ve svých rozličných podobách chybí, rádi si ji vyhledají a nechají se jí "oslnit".

Spolek se na rozdíl od ZUŠ, která je vzdělávací institucí, zaměřuje na akce nad rámec školních koncertů a vzdělávacích akcí, tj. především na pravidelná divadelní představení nebo klubovou zábavu kapel, edukativní akce, koncerty hostujících souborů a dalších těles, zábavné programy různých žánrů.

Naše vize:

KULTURNÍ KLUB NA MALÉM MĚSTĚ - MÁ TO SMYSL A JE TO FAJN

  • Umění je součástí života jednotlivce i celé společnosti, proto je důležité, aby i na malém městě byl pestrý a pravidelný kulturní program dostupný pro každého.
  • Klub Maják svým zaměřením navazuje na činnost Základní umělecké školy Bojkovice, která zde více než 40 let systematicky vzdělává a vychovává mladé osobnosti k umělecké tvorbě, cítění, vnímání a přijímání kvalitních kulturních hodnot.
  • Aktivity Klubu Maják jsou tak pokračováním podpory kultury a jejího šíření směrem k další veřejnosti. Obě organizace se ve svém poslání vzájemně přirozeně doplňují a dávají prostor pro spolupráci v rovině odborné, lidské i v oblasti technického zázemí.
  • Věříme, že díky našemu nadšení a nasazení v oblasti kultury se dá i na malém městě dosahovat velkých věcí. I vy toho můžete být součástí!

„Umění není věc, je to cesta.“ Elbert Hubbard

Zřízení a základní údaje

Maják Bojkovice je neziskovou organizací dobrovolníků a příjmy tvoří především finanční dary od sponzorů, podporovatelů, partnerů klubu, nadací a prostředky z grantových programů, v limitované míře také samozřejmě vstupné. Jeho vedlejší hospodářskou činností je hostinská činnost zapsaná u živnostenského úřadu s provozovnou klubového baru ve foyer školy. Je zaregistrován ve veřejném rejstříku pod IČO 22861050. Podpořit jeho činnost můžete samozřejmě účastí na jeho akcích, případně finančním příspěvkem zaslaným na jeho účet 241149201/0300 - předem dík!

Osoby a obsazení

V současnosti vede spolek jeho výbor: Eva Regináčová, Petra Skočovská a Marta Křižková.

Další členové aktivního týmu: Veronika Kalusová, Miroslava Čubíková, Šárka Pokorná, Radek Peřestý, Pavel Slavíček, Mojmír Navrátil, Ivana Bartošíková, Martina Michalčíková, Pavla Křivdová a Kateřina Kadlecová.

Partneři a sponzoři

Hlavními a pravidelnými podporovateli Klubu Maják jsou Město Bojkovice, MUDr. Barbora Navrátilová. Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.

Sídlo spolku

Maják Bojkovice z.s., Sušilova 952, 687 71 Bojkovice

Doručovací adresa a místo konání aktivit

Maják Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice