směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

Podporují nás:


Město Bojkovice

Zlínský kraj
Fond kultury Zlínského kraje

Koncert

MAJÁK 2018 - Dagmar Voňková, Jablkoň, The Backwards-BEATLES

pátek 31.8.2018
19:00 - 23:00 na Tillichově náměstí
vstupné dobrovolné

Hlavní program patří od 19.00 hodin hudbě a skvělým interpretům různých žánrů: legendární písničkářce Dagmar Voňkové a jejímu nezaměnitelnému kytarovému i hlasovému projevu Jablkoni - svébytnému uskupení řazeného na alternativní scénu, ovšem nachází si stále více příznivců a nejúspěšnějšímu revivalu kapely Beatles - The Backwards/SK, kteří budou bezpochyby vrcholem tanečního reje v závěru večera.

Od 17.00 hodin probíhá na Tillichově náměstí již doprovodný program k Majákfestu: tvořivé dílny a herní aktivity (ZUŠ, DDM, Skauti) vystoupení ZUŠkové kapela The Ripples fotokoutek, občerstvení, stánky s prodejem drobností.