směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

UMĚLECKÉ INSPIRACE

PŘIHLÁŠKY NA KURZY A WORKSHOPY

pátek 14.9.2018
15.00 - 17.00
kurzovné je 1 500 za pololetí u celoročního kurzu, 300 Kč za jeden sobotní workshop nebo 1 200 Kč za 5 workshopů v roce

UMĚLECKÉ INSPIRACE jsou workshopy a kurzy pro dospělé zájemce o rozvoj vlastní tvořivosti. Připravili jsme pro vás tedy celoroční Kurz dialogického jednání s pravidelnou výukou (pondělí 17.30 - 19.00), v pěti workshopech se můžete potkat s tématy Rytmické hry na djembe, Pohyb s růzností tanečních technik a Výtvarný ateliér na vaše přání. Povedou je zkušení pedagogové, o nichž více níže.

RYTMICKÉ HRY NA DJEMBE - lektor Jiří Nedavaška … má dlouholeté zkušenosti s výukou hry na bicí nástroje na ZUŠkách, ale stejně tak s bubenickými dílnami pro širší veřejnost, a to včetně různých věkových skupin. Je také aktivním hráčem na bicí nástroje, v současně době nejčastěji s triem Žamboši. Lekce budou zaměřeny na využití djembe a základních rytmů v muzikoterapeutickém smyslu.

POHYB S RŮZNOSTÍ TANEČNÍCH TECHNIK - lektorka Klára Mikešová … absolventka taneční konzervatoře a taneční pedagogiky na JAMU v Brně, členka souboru Národního divadla v Brně, pedagog klasického a současného tance - na ZUŠ v Brně a Bojkovicích. Zásadní vliv v jejím směřování mají J. Kekeňáková, J. Alegado, K. Vlniešková a Labancentrum v Bratislavě. Ve své pedagogické práci využívá osobní taneční zkušenosti, pracuje s principy J. Limona jako je práce s váhou, práce s podlahou, harmonické propojení celého těla. Cílem workshopů je objevovat své vlastní možnosti v tanečním pohybu.

VÝTVARNÝ ATELIÉR NA VAŠE PŘÁNÍ lektor Lubomír Bienert … absolvent pedagogické fakulty MU v Brně v oboru Český jazyk a Výtvarná výchova. Po skončení studií se přidal k výtvarníkům ve Sdružen výtvarníků Uherského Hradiště. Účastnil se společných výstav v Trenčíně a ve Znojmě a samozřejmě několikrát v Uherském Hradišti. Samostatné výstavy organizoval v Bojkovicích, naposledy v roce 2010. Silně jej přitahuje především malba (olej, akvarel a akryl) a příležitostně grafika. V současné době začal pracovat i se dřevem.

KURZ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ - lektor Petr Schwarz … absolvent DAMU - Katedry autorské tvorby, oboru herectví se zaměřením na pedagogiku. Ve spolupráci s prof. Vyskočilem se stal asistentem Dialogického jednání (dále jen DJ), kde vedl souvisle skupiny DJ zhruba 5let. Obor má počátek v roce 1968, dosud se vyvíjí a rozvíjí. Nelze více psát, musí se zkusit a zakusit..

PRŮZKUM ZÁJMU A UZAVÍRÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 14. ZÁŘÍ NA EMAILU KLUB-MAJAK@SEZNAM.CZ. Termín prvního setkání v daném tématu bude zájemcům sdělen mailem v odpovědi na přihlášku.