směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

Podporují nás:


Město Bojkovice

Zlínský kraj
Fond kultury Zlínského kraje

Pozvánka do školy

Absolventský koncert žáků ZUŠ

úterý 5.6.2018
18.00 - 19.30
vstupné dobrovolné

Slavnostní koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Bojkovice, kteří ukončují základní studium I. nebo II. stupně. Pestrý program, příjemné posezení.