směr kultury,
umění a zábavy
v Bojkovicích

Klub MAJÁK je kulturní prostor v budově ZUŠ Bojkovice, viz kontakty a mapa.

Kulturní život v Klubu organizuje spolek Maják Bojkovice a ZUŠ Bojkovice.

Své náměty a připomínky nám můžete psát na adresu klub-majak@seznam.cz

Rezervace vstupenek viz hlavní strana nebo kontakty.

Podporují nás:


Česká spořitelna, a. s.


Město Bojkovice

Zlínský kraj
Fond kultury Zlínského kraje

ZEVETA Bojkovice, a. s.
ZEVETA Bojkovice, a. s.

Za poznáním ...

PARTYZÁNI

středa 3.5.2017
18.00 - 19.30
Vstupné v dobrovolné výši

Partyzáni Kdo by v našem kraji někdy neslyšel o partyzánech? Ke konci druhé světové války tady působila největší partyzánská jednotka u nás 1. čsl. partyzánská brigáda Jana Žižky. Kdo by ale dnes dokázal odpovědět na otázky: Kdo byli ti partyzáni? Kde se tu vzali? Jak vypadali? Co tady dělali? Jak žili? Kde všude jsme je mohl potkat? Kdo jim pomáhal? Kdo je pronásledoval? Jak bojovali? Co dokázali? Co dělali po válce? Co se o nich dnes říká a píše?. Otázek je v souvislosti s partyzány mnoho, ale pradivivých a objektivních odpovědí málo. Přesto na některé otázky odpovědět můžeme a můžeme si také ukázat, proč bychom na partyzány a jejich pomocníky neměli zapomínat.

Beseda a projekce filmu Jiřího Tesaře.